История на град Троян

Троян е град находящ се в област Ловеч, Централна Северна България. Той е административен и икономически център на община Троян. По край града се извива реката Бели Осъм. Жителите на града са приблизително около 26 000,  което го нарежда на второ по големина населено място в областта.


Троян е планински град, застроен в подножието на Троянско-Калоферския дял на Стара планина. Археологически разкопки доказват, че тази територия е била заселена още през палеолита. Още през бронзовата епоха по течението на река Азамус (Осъм) живеят траки, като за това свидетелстват многобройните открити керамични и бронзови предмети, оръжия от ковано желязо и накити. Близо до Троян се намира римската крепост Состра, а покрай нея минава римският път от Данубиос (река Дунав) към Филипополис (днешен Пловдив), останки от който се виждат и сега.


Строежа на крепостта датира от 147 г. преди нашата ера, по заповед на император Антонин Пий. Докато той управлява в града е разположена Втората Матиакска кохорта. През 249 г. крепостта се превръща в селище с военен характер, което е опустошено от готите. За сега няма данни кога започва възстановяването на града, но се знае, че след пет години по заповед на император Галиен е изпратена Втора кохорта, която изгражда нова крепостна стена, наречена Източна стена.

Нейният строеж продължава тридесет години, като височината й е десет метра. И днес можем да видим останки от Източната стена. През IV в. (378 г.) Состра отново е разрушена от готите, а малко по-късно е построена християнската базилика в селището на името на Св. Георги. В началото на V в. след населяването на мирно население, крепостта спира да е  военна база. Состра напълно спира да съществува в края на V в., защото бива  разрушена от хуните. Чак в края на XIX в. на мястото на крепостта е построен пътен хан, носещ името „Ломешки ханчета“.


Проучването и реконструкцията на Состра е започнало в периода 2002- 2011 г. от Национален исторически музей, Община Троян и Ротари клуб.